top of page

Styrelse

 

Ordförande: Mikael Kubu
Vice ordförande: Linda Schenholm
Kassör: Mikael Kubu

 

Övriga ordinarie ledamöter:

Claes Jonsson

Erik Selander

Lars Eric Gustafsson

Lars-Henrik Andersson

Mikael Mellqvist

 

Suppleanter:

Jakob Callmander

Niklas Alvestrand Körling

 

Revisor:

Johan Andersson, Grant Thornton, Stockholm

Kort presentation av styrelsens ledamöter

Mikael Kubu

Koncernchef för Ackordscentralen
E-post: mikael.kubu@ackordscentralen.se

Mikael Kubu är verksam som koncernchef för Ackordscentralen. Vidare arbetar han som rekonstruktör, konkursförvaltare och likvidator. Mikael Kubu har varit engagerad i flera av de största insolvensuppdragen i Sverige. Mikael Kubu arbetar även som rådgivare vid omstruktureringar av lånefaciliteter för bolag med ekonomiska problem.

Linda Schenholm

Advokat på Advokatfirman Carler

E-post: linda.schenholm@carler.se

Linda Schenholm är verksam som advokat, konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Linda har en lång erfarenhet av obeståndsrättsliga frågor som sträcker sig över ett stort antal branscher och anlitas löpande som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Linda biträder också sina klienter i tvister och med rådgivning i andra affärsjuridiska frågor. 

Claes Jonsson

Grundare och parter på Lazarus Industriförvaltning AB

E-post: jonson@lazarus.se

Claes Jonson är grundare och parter i investeringsbolaget Lazarus Industriförvaltning AB, som specialiserar sig på att investera i bolag som har finansiella eller operativa utmaningar. För dessa bolag är företagsrekonstruktion en av flera möjliga ansatser för att återställa lönsamhet. Claes har erfarenhet av ett stort antal företags-rekonstruktioner, främst ur ett praktiskt perspektiv, och har tidigare arbetat många år inom bank&finans.

Erik Selander

Advokat på DLA Piper

E-post: erik.selander@se.dlapiper.com

Erik Selander är advokat och delägare i advokatfirman DLA Piper. Erik har tidigare varit bla tf chefsjurist på Swedbank och delägare på advokatfirman Lindahl. Erik har arbetat med insolvensrättsliga ärenden sedan slutet på 1980-talet och har som advokat, konkursförvaltare, rekonstruktör och bankman hanterat ett stort antal mycket omfattande konkurser och rekonstruktioner. Erik är ordförande i Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law/Stockholm universitet och är Sveriges representant i Världsbankens Insolvency Law Task Force.

 

Lars Eric Gustafsson

Advokat på Advokatfirman Schjodt

E-post: lars.gustafsson@schjodt.com

Lars Eric Gustafsson är partner i bank, finans och rekonstruktionsgruppen på Schjødt advokatfirma, specialiserad på svensk och internationell insolvensrätt. Lars Eric har lång erfarenhet som rekonstruktör och konkursförvaltare samt som rådgivare till banker och andra finansiella institut vad gäller framförallt omstruktureringar av kreditavtal och obligationer i krisföretag.

 

Lars-Henrik Andersson

Advokat på Cirio Advokatbyrå

E-post: lars-henrik.andersson@cirio.se

Lars-Henrik Andersson är verksam som advokat och partner på Cirio Advokatbyrå och är specialiserad på bank- och finans, insolvens, omstrukturering och förvärv. Lars-Henrik agerar för svenska och internationella banker och finansinstitut i finansiering och omstrukturering. Han har varit högst rankad inom insolvens / rekonstruktion och bank och finans av Chambers Global och Europa sedan 2010.

Mikael Mellqvist

 

Jakob Callmander

Advokat på Advokatfirman Fylgia

E-post: jakob.callmander@fylgia.se

Jakob Callmander är verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Fylgia KB i Stockholm. Jakob har omfattande erfarenhet från arbete inom hela det legala obeståndsområdet med tyngdpunkt inom konkursförvaltning, omorganisationer och klientbiträde inom finansiella omstruktureringar och även forcering av säkerhetsstrukturer inom ramen för s k syndikerade lånefinansieringar såsom obligationsstrukturer och liknande.

 

Niklas Alvestrand Körling

Advokat på Wistrand Advokatbyrå

E-post: niklas.a.k@wistrand.se

Verksam som advokat, likvidator, konkursförvaltare och företagsrekonstruktör med särskild erfarenhet av längre fortsatt drift vid komplexa verksamheter och även tung industri samt även internationella obeståndsfrågor.

bottom of page