Styrelse

 

Ordförande: Sven-Christer Nilsson
Vice ordförande: Mats Emthén
Kassör: Mikael Kubu

 

Övriga ordinarie ledamöter:
Marie Karlsson-Tuula
Jan Selin
Ola Sellert

Lars-Henrik Andersson

 

Kort presentation av styrelsens ledamöter

 

Sven-Christer Nilsson

Styrelseproffs och riskkapitalist. Född 1944.

Verkställande direktör för Ericsson AB under åren 1998-1999.

Nilsson sitter i styrelsen för Telia och Assa Abloy. Han har som ordförande i public serviceföretagens ägarstiftelse inflytande över Sveriges Television och Sveriges Radio. Han invaldes 2002 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

 

Mats Emthén

Advokat, Advokatfirman Carler.
E-post: mats.emthen@carler.se

Mats Emthén är verksam som advokat, konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Han var tidigare verksam som bankjurist och handläggare vid Ackordscentralen i Stockholm.

 

Marie Karlsson-Tuula

Professor i civilrätt och verksam på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Född 1961.
E-post: marie.karlsson-tuula@kau.se

Marie Karlsson-Tuula undervisar och forskar om bland annat ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs med inriktning på kapitel 11 i brottsbalken. Hon arbetar även med en teoretisk och empirisk studie om antalet företagsrekonstruktioner i landet under åren 2002-2004.

Marie Karlsson-Tuula har författat flera böcker inom obeståndsrätten, skriver fortlöpande rättsutlåtanden och innehar flera styrelseuppdrag.

 

Mikael Kubu

Koncernchef för Ackordscentralen. Född 1968.
E-post: mikael.kubu@ackordscentralen.se

Mikael Kubu är verksam som företagsrekonstruktör och konkursförvaltare.
Ansvarig för IFFR:s kansli.

 

Ola Sellert

Advokat, Trägårdh Advokatbyrå, Malmö.
E-post: ola.sellert@tragardh.se

Ola Sellert är verksam som rekonstruktör och konkursförvaltare. Han har tidigare varit koncernchef för Ackordscentralen.

Jan Selin

Bankjurist och chef för Stockholmsregionens juristavdelning i Handelsbanken.

E-post: jase01@handelsbanken.se

Arbetat som bankjurist inom och utanför Sverige i mer än 30 år och hanterat rekonstruktioner från borgenärssidan under såväl svensk som tysk lag. 

Lars-Henrik Andersson

Advokat på Lindahl Advokatbyrå. 

E-post: lars-henrik.andersson@lindahl.se

Verksam som advokat, konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. 

2018 av x p e r i e n c e

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon